POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ostanie szkolenia z cyklu pn. „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”

Uczestnicy zadania 5 realizowanego przez Fundację grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ostatni weekend mieli okazję wziąć udział w trzeciej części szkolenia pt. „Autokreacja – sztuka prezentacji, prowadzenie spotkań i savoir-vivre w biznesie” oraz w ciekawych warsztatach dotyczących emisji głosu. Cały czas trwają też indywidualne sesje coachingowe.

W najbliższym czasie odbędą się dwa ostatnie szkolenia z cyklu pn. „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”: z asertywności w kontaktach zawodowych oraz sztuki negocjacji. Jednocześnie uczestnicy projektu spotkają się z dwiema nowymi trenerkami - panią Jolantą i panią Dorotą.

Trenerem prowadzącym zajęcia z asertywności jest pani Jolanta - psycholog, certyfikowany doradca Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń metodami warsztatowymi z zakresu rozwoju osobistego oraz psychologii pracy. Podczas kilkuletniej współpracy z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej brała udział w realizacji projektów dla osób bezrobotnych. W ramach innych projektów opracowała i wykonywała motywacyjny program szkoleniowy dla beneficjentów oraz prowadziła warsztaty motywacyjne i wsparcie indywidualne.

Od kilku lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego wspierając osoby chore oraz ich opiekunów. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Prowadząc prywatną praktykę kieruje się całościowym ujęciem osoby oraz jej odniesieniem do wyznawanych wartości.

Pani Dorota z kolei poprowadzi warsztaty z negocjacji. Z wykształcenia jest politologiem, psychologiem i trenerem. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku politologia o specjalizacji społeczno–ustrojowej, obecnie kończy Uniwersytet Gdański na kierunku psychologii. Uprawnienia trenerskie uzyskała w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Od czterech lat aktywnie realizuje liczne projekty. Współorganizowała wiele konferencji, szkoleń oraz warsztatów na UG oraz w ODITK. Jako psycholog współpracowała z Ośrodkiem dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku oraz z Centrum Interwencji Kryzysowej również w Gdańsku. Posiada także doświadczenie: w marketingu – w 2008 roku prowadziła kampanię marketingową Szkoły Języków Obcych Profi-lingua w Trójmieście; w dziennikarstwie – w 2002 roku współpracowała z Gazetą Olsztyńską oraz Polskim Radiem Olsztyn, a także w sprzedaży – w 2009 roku pracowała w Solar Company.

Ostatnio modyfikowane: 17.01.2013Pozostałe artykuły w tym dziale