POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Rozpoczynamy rekrutację do V edycji projektu

Ankieta rekrutacyjna - V edycja


Uczestnicy IV edycji zadania 5 realizowanego przez Fundację grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w weekend 26-27 stycznia mieli okazję wziąć udział w ostatnim szkoleniu z cyklu pn. „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”. Cały czas trwają też indywidualne sesje coachingowe, a już w marcu rozpoczną się staże.

Jednocześnie właśnie zaczyna się nabór do V (ostatniej) edycji. Podobnie jak w poprzednich czterech edycjach podejmowane przez Fundację działania będą polegały na objęciu kompleksowym programem szkoleń, coachingów i staży 10 studentów niepełnosprawnych z UG. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów specjalistów z różnych dziedzin. W ramach każdej edycji przewidziano:

 • szkolenia (łącznie 120 h)

Dzięki szkoleniom dowiecie się m.in.:

 • jakie są zasady savoir-vivre biznesowego;
 • jak odnaleźć swoje mocne i słabe strony i budować poczucie własnej wartości w przyszłym stanowisku pracy;
 • jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych, jakie są metody rozwijania kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • jakie są uprawnienia w prawie pracy wynikające z posiadanego statusu osoby niepełnosprawnej;
 • jak przygotować profesjonalne CV oraz list motywacyjny;
 • jakie są metody skutecznego poszukiwania pracy, czego można się spodziewać w trakcie procesu rekrutacji i jak skutecznie przez niego przejść.
 • indywidualny coaching (20h) połączony z indywidualną diagnozą potencjału osoby z niepełnosprawnością. Nowością jest wykorzystanie interaktywnego narzędzia do mierzenia potencjału uczestników, które umożliwi szybkie przetworzenie danych i wygenerowanie odpowiedniego raportu.
 • odpłatne staże (150h dla każdego z uczestników), umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego. Staże dobierane są według preferencji uczestników i pod kątem ich wykształcenia i zawodowych planów. Stypendium wypłacane każdemu uczestnikowi jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wynosi 27,27 zł netto/godzinę.

A zatem korzyści z udziału w projekcie to m.in.:

 • ciekawy pakiet bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez trenerów-ekspertów w swoich dziedzinach;
 • diagnoza kompetencji dokonana za pomocą profesjonalnego narzędzia i otrzymanie informacji zwrotnej na temat swojego potencjału;
 • udział w indywidualnym coachingu, który pozwoli każdemu uczestnikowi wydobyć jego osobisty potencjał i nadać odpowiedni kierunek karierze zawodowej;
 • odbycie płatnego stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • nowe znajomości, a być może także trwałe przyjaźnie;
 • większa pewność i wiara we własne możliwości, które są niewątpliwie potrzebne, by zaistnieć na otwartym rynku pracy, a w przyszłości móc liczyć na awans i zawodowy rozwój.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub chcące uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Biurem Fundacji:

e-mail: projekty@integralia.pl (UWAGA – prosimy w temacie dodać dopisek „– UG”)

Aktualna dokumentacja rekrutacyjna: Ankieta rekrutacyjna - V edycja

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG”.

Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do 15 marca 2013 do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Fundacji).

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony www.integralia.pl

Ostatnio modyfikowane: 01.02.2013Pozostałe artykuły w tym dziale