POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Zaproszenie do udziału w V edycji Projektu

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów UG posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w V edycji projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie www projektu: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/profesjonalisci/pl/zadania--zad_5_program_szkolen_i_stazy_dla_studentow_niepelnosprawnych_ug/

Aktualny formularz zgłoszeniowy

Można też do nas napisać na adres projekty@integralia.pl, dodając w temacie dopisek „projekt UG”, a my chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania. Przypominamy, że prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 15 marca do godz. 12.00 na adres: Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG” (decyduje data wpływu do Fundacji).

Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z regulaminem projektu i będzie wiązać się z oceną spełniania:

A. Kryteriów formalnych:

a) należy złożyć w terminie formularz zgłoszeniowy

b) mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

c) posiadać status studenta Uniwersytetu Gdańskiego

B. Dodatkowych kryteriów ustalających priorytetowe traktowanie kandydatów – ich spełnienie powoduje pierwszeństwo udziału:

a) posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

b) status studenta ostatnich lat studiów.

UWAGA:

Średnia z egzaminów oraz kolejność zgłoszeń nie mają wpływu na udział w projekcie ani na rekrutację do projektu.

Czekamy na Wasze zgłoszenia – nie przegapcie tej szansy, bo udział w Projekcie może być dla Was świetnym startem do przyszłej kariery zawodowej!

Ostatnio modyfikowane: 12.02.2013Pozostałe artykuły w tym dziale