POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Rekrutacja do V edycji Projektu potrwa jeszcze tylko do 15 marca

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego realizuje Zadanie 5 „Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG” i zapewnia objęcie kompleksowym programem szkoleń, coachingów i staży 10 studentów niepełnosprawnych z Uniwersytetu Gdańskiego.

Rekrutacja do ostatniej edycji tego zadania powoli dobiega końca. Przypominamy, że prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 15 marca do godz. 12.00 na adres:

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Projekt UG” (decyduje data wpływu do Fundacji, a nie data stempla pocztowego).

Więcej informacji na temat projektu oraz aktualny formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www projektu: http://www.ug.edu.pl/pl/ue/pokl/profesjonalisci/pl/zadania--zad_5_program_szkolen_i_stazy_dla_studentow_niepelnosprawnych_ug/ Można też do nas napisać na adres projekty@integralia.pl, dodając w temacie dopisek „projekt UG”.

UWAGA!!!

NADAL CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA, ALE DO KOŃCA REKRUTACJI ZOSTAŁO JUŻ BARDZO NIEWIELE CZASU!!!

Niezdecydowanych może przekona poniższa opinia jednego z uczestników IV edycji projektu:

Ogromne wrażenie wywarła na mnie organizacja całego projektu. Wszystko dostosowane do uczestników, ciągły kontakt, można było poczuć, że koordynatorzy projektu są tam dla nas, a nie odwrotnie. Do szkoleń nie mam żadnych zarzutów, sam jestem trenerem i warsztat pracy prowadzących mogę opisać w samych superlatywach. Bardzo doceniam doświadczenie i „życiowość” a nie podręcznikowość przekazywanych informacji. Proces coachingowy zmotywował mnie do dokonania kilku zmian w wyborze ścieżki kariery. Praca z Panią coach była przyjemna, ale przede wszystkim profesjonalna. Ogromną szansą, jaką dał mi projekt był wybór stażu. Będę mógł doświadczyć pracy w dziedzinie praktycznie niezwiązanej z moim kierunkiem studiów. W normalnych warunkach byłoby to niemożliwe. Projekt to nie tylko elementy formalne, to przede wszystkim ludzie. Przez ostatnie miesiące miałem okazje poznać wiele inspirujących osób, współuczestników, trenerów, coachów. Postanowienie o wzięciu udziału w programie jest jedną z najlepszych decyzji jakie podjąłem w ostatnim czasie. Liczyłem na szansę rozwoju i ją otrzymałem.

Ostatnio modyfikowane: 28.02.2013Pozostałe artykuły w tym dziale