POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Rekrutacja do V edycji Projektu

Trwa proces rekrutacji w ramach V edycji projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że do dnia 15 marca do godz. 12.00 wpłynęło do Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA 38 zgłoszeń, które są obecnie analizowane pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów. Przypominamy, że pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby posiadające:

  1. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. status studenta ostatnich lat studiów.

Spełnienie tych dodatkowych kryteriów powoduje priorytetowe traktowanie kandydatów w procesie rekrutacji i na podstawie przeprowadzonych z tymi osobami wywiadów telefonicznych 10 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w V edycji. O wyniku rekrutacji poinformujemy wszystkich drogą mailową, a już w kwietniu dla wybranej dziesiątki uczestników rozpoczną się szkolenia i indywidualne spotkania coachingowe.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy nadesłali do nas formularze zgłoszeniowe. Jednocześnie wszystkich zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową www.integralia.pl, gdzie m.in. można zapoznać się z innymi projektami aktualnie realizowanymi przez Fundację. Ponadto, osoby z niepełnosprawnością zainteresowane swoim rozwojem zawodowym zachęcamy do przejrzenia materiałów znajdujących się w zakładce „Centrum Kariery”, gdzie można znaleźć sporo ciekawych informacji na temat doradztwa zawodowego czy dokumentów aplikacyjnych. Przypominamy też, że Fundacja Integralia działając jako agencja pośrednictwa pracy, na podstawie certyfikatu otrzymanego 31 sierpnia 2005, prowadzi i stale aktualizuje bazy danych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, pozyskuje pracodawców i publikuje oferty pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz przeprowadza wstępną selekcję kandydatów pod kątem otrzymywanych propozycji. Już ponad 70 takich osób znalazło zatrudnienie dzięki wysiłkom Fundacji.

Ostatnio modyfikowane: 18.03.2013Pozostałe artykuły w tym dziale