POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ciąg dalszy szkoleń w ramach V edycji i sylwetka trenerki

W najbliższy weekend odbędą się kolejne szkolenia dla uczestników V edycji zadania 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie ma na celu uświadomienie jego uczestnikom, jak istotną rolę odgrywa planowanie, wyznaczanie hierarchii zadań i priorytetów, metody eliminacji „złodziei czasu” oraz umiejętność wyznaczania celów i metod ich realizacji. Uczestnicy szkolenia będą ćwiczyć umiejętności dotyczące planowania, zasad organizacji czasu własnego, określania zadań pilnych i ważnych oraz nawyków wspierających efektywne działanie. Poznają też narzędzia użyteczne w procesie planowania i określania celów. Z kolei na szkoleniu „Twórcze rozwiązywanie problemów i radzenie sobie ze stresem” uczestnicy będą mogli poznać techniki rozwiązywania problemów  oraz bariery utrudniające twórcze myślenie i sposoby ich przezwyciężania oraz metody radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, takie jak ćwiczenia oddechowe, wizualizacja czy relaksacja.

 

Obydwa szkolenia poprowadzi pani Magdalena - psycholog (specjalizacja psychologii pracy, organizacji i zarządzania), trener i coach, właścicielka firmy doradczo – szkoleniowej. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych, takich jak skuteczne zarządzanie sobą w czasie, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja i budowanie zespołu. Wyznaje zasadę, że każdy z nas posiada określony talent, zaś sztuką jest odkrycie go w sobie i jak najefektywniejsze wykorzystanie – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Prywatnie pani Magdalena jest miłośniczką dobrej muzyki, odkrywania świata poza utartymi szlakami i kreowania słodkich przepisów kulinarnych.

Ostatnio modyfikowane: 20.05.2013Pozostałe artykuły w tym dziale