POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Ciąg dalszy szkoleń w ramach V edycji i zaproszenie do wzięcia udziału w nowym projekcie

Obecnie trwa V i zarazem ostatnia edycja zadania 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemal co tydzień uczestnicy mają kolejne szkolenia z cyklu pn. „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”, cały czas odbywają się też indywidualne sesje coachingowe, a już w lipcu zaczną się staże.

 

Jednocześnie Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim wkrótce rozpocznie realizację kolejnego bardzo ciekawego projektu. Już 1 czerwca 2013 roku rusza nabór uczestników do projektu „PRO-KONTAKTOWI - przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością do pracy w obszarze obsługi klienta i call-center”.

 

Celem projektu, który jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jest umiejscowienie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy w branżach związanych z obsługą klienta i call - center. W projekcie osoba niepełnosprawna nabędzie kompetencje do poszukiwania pracy poprzez warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy, odbędzie spotkania indywidualne z psychologiem oraz logopedami oraz będzie uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach ukierunkowanych na efektywną obsługę klienta i rozwój umiejętności związanych z aktualnymi wymaganiami pracodawców na trójmiejskim rynku pracy.

 

Szczegółowy plan wsparcia, listę szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.integralia.pl. W projekcie weźmie udział 15 osób niepełnosprawnych z woj. pomorskiego (w tym 9 kobiet), a będzie on trwał do 31 października 2013 roku.

 

Co możecie zyskać biorąc udział w projekcie?

 • Szansę na zatrudnienie na trójmiejskim rynku pracy
 • Udział w unikatowym projekcie realizowanym  tylko dla wybranych 15 uczestników
 • Nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pod okiem doświadczonych trenerów
 • Wzrost pewności siebie dzięki wsparciu psychologa
 • Rozwój komunikatywności i poprawnej wymowy
 • Profesjonalny profil kompetencyjny
 • Opiekę Agencji Pośrednictwa Pracy Fundacji Integralia
 • Możliwość nawiązania nowych przyjaźni i cennych kontaktów zawodowych

 

Dzięki partnerstwu Fundacji Integralia z Katedrą Logopedii UG ok. 15-30 wolontariuszy – studentów logopedii będzie prowadzić indywidualne sesje z uczestnikami - pod nadzorem merytorycznym kadry naukowej UG. Współpraca  będzie realizowana na podstawie umowy z wolontariuszami (porozumienie wolontariackie), a wolontariusze zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania umowy.

Zadaniem logopedy w projekcie jest przygotowanie przyszłych pracowników z niepełnosprawnością pod względem m.in. emisji i higieny głosu, prawidłowej wymowy, dykcji, komunikacji w relacji pracownik – klient, dostosowania komunikatu do rozmówcy  itp. Zapraszamy zatem wszystkich studentów logopedii chętnych do prowadzenia sesji logopedycznych, by zgłaszali się w Katedrze Logopedii UG.

 

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się 1 czerwca 2013 roku i zakłada ona następujące etapy:

Etap I – formularz zgłoszeniowy + kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + CV

Etap II – wywiad telefoniczny

Etap III – spotkania indywidualne

 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w projekcie? Jak najszybciej:

 • wydrukować i wypełnić formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie www.integralia.pl),
 • przygotować kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • dołączyć swoje aktualne CV,

 

Wszystkie w/w dokumenty, związane z rekrutacją do projektu, przesłać należy drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres:

 

 

Fundacja Grupy Ergo Hestia

na rzecz integracji zawodowej

osób niepełnosprawnych

INTEGRALIA

ul. Hestii 1,

81-731 Sopot

Tel. 58 555 60 90

58 555 60 92

e-mail: fundacja@integralia.pl

 

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, mieszkasz w woj. pomorskim i chcesz zdobyć nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę zawodową –  nie czekaj, zgłoś się do projektu „PRO-KONTAKTOWI - przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością do pracy w obszarze obsługi klienta i call-center”!

 

Ostatnio modyfikowane: 29.05.2013Pozostałe artykuły w tym dziale