POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Zaproszenie do udziału w projekcie

DO BIEGU…, GOTOWI …, START!!! – ROZPOCZNIJ SWOJĄ KARIERĘ.

Zapraszamy do udziału w Projekcie. Trwa nabór kandydatów do I edycji szkolenia.

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA– jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje Zadanie 5 – Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG.

Podejmowane przez Fundację działania polegać będą na objęciu kompleksowym programem szkoleń i staży 50 studentów niepełnosprawnych z UG (po 10 osób w 5 edycjach). W ramach każdej edycji przewidziano: 120h szkolenia „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”, indywidualny coaching (20h) połączony z indywidualną diagnozą potencjału osoby z niepełnosprawnością.

Nowością jest wykorzystanie interaktywnego narzędzia do mierzenia potencjału uczestników, które umożliwi szybkie przetworzenie danych i wygenerowanie odpowiedniego raportu. Ponadto zaplanowano ODPŁATNE staże w firmach powiązanych lub współpracujących z Grupą Ergo Hestia (150h dla każdego z uczestników), umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym zapoznanie się z m.in. organizacją i funkcjonowaniem biura czy obiegiem dokumentów.

Korzyści z udziału w projekcie:

  • Bezpłatny udział w profesjonalnych szkoleniach o łącznej liczbie 120 godzin, prowadzonych przez trenerów-ekspertów w swoich dziedzinach;
  • Diagnoza kompetencji dokonana za pomocą profesjonalnego narzędzia i otrzymanie informacji zwrotnej na temat swojego potencjału;
  • Udział w indywidualnym coachingu prowadzonym przez doświadczonego specjalistę;
  • Odbycie płatnego stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub chcące uzyskać więcej informacji na temat przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Biurem Fundacji:

e-mail: projekty@integralia.pl (w temacie proszę dodać dopisek „– UG”)

Zapraszamy również do odwiedzenie naszej strony
www.integralia.pl

Ostatnio modyfikowane: 09.02.2011Pozostałe artykuły w tym dziale