POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. GOTOWI NA SUKCES II

Obecnie uczestnicy V edycji zadania 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbywają staże u wybranych przez siebie pracodawców. Wszystkim życzymy samych sukcesów zawodowych.

 

Jednocześnie Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA pragnie poinformować, że już wkrótce rozpoczyna realizację projektu „GOTOWI NA SUKCES II – akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich absolwentów i studentów z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności  – udział wziąć mogą osoby zamieszkałe w województwie pomorskim, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym uczące się w trybie niestacjonarnym, w wieku do 30 roku życia, chcące rozwijać swoje umiejętności i skutecznie pokierować rozwojem swojej kariery zawodowej. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i pomoc w zdobyciu zatrudnienia dla 30 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

 

Program projektu:

 1. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym (20h)
 2. Wsparcie pośrednika pracy (10h)
 3. Indywidualne sesje z psychologiem (10h)
 4. Indywidualne sesje z coachem kariery (10h)
 5. Warsztaty grupowe (40h), w tym m.in. metody poszukiwania pracy, profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz metody rekrutacji i selekcji
 6. Szkolenia (136h) obejmujące m.in.: rozwój kompetencji interpersonalnych (trening umiejętności interpersonalnych, praca w zespole pracowniczym, asertywność i radzenie sobie ze stresem); etykietę i wizerunek w pracy (savoir vivre w biznesie, stylizacja wizerunku, autoprezentacja i prowadzenie spotkań); obsługę klienta (profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, sztuka negocjacji); pracownika biurowego (profesjonalne biuro; korespondencja i dokumentacja biurowa; zarządzanie czasem i organizacja pracy); zagadnienia prawne (prawo pracy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących niepełnosprawności; uprawnienia, ulgi, świadczenia)
 7. 6-cio MIESIĘCZNE STAŻE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW Z COMIESIĘCZNIE WYPŁACANYM STYPENDIUM

 

Co można zyskać:

 • Szansę na zatrudnienie na pomorskim rynku pracy
 • Udział w unikatowym projekcie realizowanym tylko dla wybranych 30 uczestników
 • Wzrost pewności siebie
 • Rozwój komunikatywności
 • Nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji
 • Profesjonalny profil kompetencyjny
 • Doświadczenie zawodowe
 • Opiekę Agencji Pośrednictwa Pracy Fundacji Integralia
 • Możliwość nawiązania nowych przyjaźni i cennych kontaktów zawodowych

 

Rekrutacja rozpocznie się już wkrótce. Wszystkich zainteresowanych i gotowych na sukces zapraszamy do kontaktu: tel. 502 310 974; e-mail: projekty@integralia.pl

Ostatnio modyfikowane: 19.08.2013Pozostałe artykuły w tym dziale