POKL „Kształcimy profesjonalistów" O Projekcie

Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego

Celem głównym Projektu jest uatrakcyjnienie oferty kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego od roku akademickiego 2010/2011 poprzez uruchomienie nowych unikatowych kierunków studiów: Fizyka medyczna (2011/2012) oraz Krajoznawstwo i turystyka historyczna (2010/2011) z programem praktyk obowiązkowych, a także realizację kompleksowego programu warsztatów dla studentów i absolwentów UG oraz szkoleń i staży zawodowych dla studentów niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

  • rozszerzenie oferty dydaktycznej UG w roku akademickim 2010/2011 dla 100 studentów 2 unikatowych kierunków studiów;
  • podniesienie do 2013 r. kompetencji w zakresie umiejętności miękkich przez 380 studentów/absolwentów UG oraz 70 studentów z kierunków wspieranych w ramach Projektu;
  • podniesienie do 2013 r. kompetencji 50 studentów niepełnosprawnych w zakresie aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Ostatnio modyfikowane: 27.05.2014