POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 1. Zarządzanie i promocja Projektu

Zad. 1. Zarządzanie i promocja Projektu

Realizacja Projektu obejmie okres 01.06.2010-31.10.2014. Na ostatni miesiąc zaplanowano rozliczenie finansowe całego Projektu (miesiąc bezkosztowy). Zad. obejmuje ogólne zarządzanie Projektem, a także promocję podzieloną na dwie części: związaną z rekrutacją (opis w pkt. 3.2), skierowaną do kobiet i mężczyzn oraz w trakcie trwania Projektu (materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie, strona www). W ramach Zad. przewidziano dla kadry zarządzającej szkolenie ze stosowania „Zasad równości szans kobiet i mężczyzn”. Promocja będzie realizowana zgodnie z zasadą równych szans i skierowana będzie do potencjalnych uczestników i uczestniczek zadań. W czasie trwania Projektu prowadzone będą ewaluacja i monitoring, umożliw. weryfikację działań pod kątem realizacji celów i osiągania rezultatów.

Ostatnio modyfikowane: 14.01.2014