POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 2. Unikatowy kierunek Fizyka medyczna

Zad. 2. Unikatowy kierunek Fizyka medyczna

Zadanie realizowane przez kadrę dydaktyczną Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Infromatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu i Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczy przygotowania, otwarcia i realizacji nowych 3-letnich studiów stacjonarnych I st. od roku akademickiego 2011/2012. Zajęcia prowadzone dla 51 studentów, obejmą 2075h. Przewiduje się powstanie 45 skryptów. Studenci objęci zostaną programem praktyk obowiązkowych po I i II roku (po 4 tygodnie) przeprowadzanych w Zakładach Opieki Zdrowotnej i przejdą pod koniec studiów szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej.

Ostatnio modyfikowane: 28.01.2013