POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 3. Unikatowy kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Zad. 3. Unikatowy kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Zad., realizowane z BTA Kompas, dotyczy przygotowania, otwarcia i realizacji nowych, 3-letnich studiów stacjon. I st. od roku akadem. 2010/11. Zajęcia prowadzone dla 55 stud., obejmą 1800h. Przewiduje się powstanie 10 skryptów (1 P1 przy konsultacji UG, 9 UG przy konsultacji P1). Studenci objęci zostaną prog. praktyk obowiąz. po I roku (4 tyg. 100h). P1 włączy się w definiowanie zakresu tematycznego kierunku studiów również przez opracowane zadania e-learnigowe – gry miejskie (40 zadań w 4 grupach tematycz. po 10 w każdej). Wykonane w oparciu o platformę www gry umożliwią zapoznanie grających (studentów) z konkretnym wydarzeniem historycznym. Pozwolą na utrwalenie wiedzy przez doświadczenie i stanowić będą atrakcyjny sposób nauczania historii.

Ostatnio modyfikowane: 14.01.2014