POKL „Kształcimy profesjonalistów" Zadania Zad. 5. Program szkoleń i staży dla studentów niepełnosprawnych UG

Zad. 5. Zakończenie Zadania 5 i przebieg spotkania podsumowującego wszystkie pięć edycji

W poniedziałek 30 września 2013 roku w godz. od 12:00 do 14:00 w Centrali Grupy Ergo Hestia w Sopocie przy ul. Hestii 1 odbyło się spotkanie informacyjne podsumowujące całe Zadanie 5 „Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG” w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Na spotkanie przybyli m.in. trenerzy prowadzący szkolenia grupowe we wszystkich 5 edycjach, coachowie mający indywidualne spotkania z uczestnikami, opiekunowie stażystów, przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, a także sami uczestnicy, choć nie wszyscy ponieważ część z nich nie mogła przyjechać z uwagi na obowiązki służbowe w pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób biorących udział we wcześniejszych edycjach, co oznacza, że cel, jakim było podniesienie kompetencji  studentów w zakresie aktywnego uczestnictwa na rynku pracy, został w dużej mierze osiągnięty.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pani Darii Uljanickiej Prezes Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, która opowiedziała o Fundacji i jej strategii opartej na pięciu podstawowych filarach, tj.: zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, pośrednictwie pracy, szkoleniach, doradztwie zawodowym oraz integracji społeczno-zawodowej.

 

Pani Prezes dokonała także krótkiego podsumowania działań podejmowanych przez Fundację w ramach Zadania 5, począwszy od stycznia 2011 roku aż do dnia dzisiejszego, które polegały na objęciu kompleksowym programem szkoleń i staży 50 niepełnosprawnych studentów UG (po 10 uczestników w 5 edycjach, w tym w sumie 33 kobiety i 17 mężczyzn). W ramach każdej z tych edycji zrealizowano po 120 godzin szkoleń pod wspólną nazwą „Kształtowanie własnej postawy w środowisku pracy”, złożonych z wielu modułów tematycznych dot. m.in. komunikacji interpersonalnej, negocjacji, sztuki prezentacji, savoir vivre`u w biznesie, emisji głosu, radzenia sobie ze stresem, kreatywności, asertywności, prawa pracy, dokumentów aplikacyjnych oraz skutecznych metod poszukiwania pracy, sposobów selekcji kandydatów w procesie rekrutacji, a także wolontariatu. Ponadto dla każdego z uczestników zrealizowano indywidualne sesje coachingu kariery połączone z diagnozą potencjału oraz mocnych i słabych stron, dla której wykorzystano interaktywne narzędzie DISC 2.0. Każdy z uczestników odbył również płatne staże zawodowe, umożliwiające zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, tak bardzo wymaganego obecnie przez pracodawców poszukujących nowych pracowników. Staże odbywały się w miarę możliwości w podmiotach wskazywanych przez stażystów m.in. w LPP, Thomson Reuters, Instytucie Kultury Miejskiej, Urzędzie Miasta Sopotu, Grupie Ergo Hestia a także, Kancelarii Prawnej Seneka, Stowarzyszeniu Inicjatywa Arka Gdynia, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, Poradni psychologiczno-pedagogicznej, Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, J.S. Hamilton Poland Ltd., Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”, Grupie LOTOS - Lotos kolej, KEMIRA Kwidzyn, FOTA S.A., Instytucie Nenckiego w PANie w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Meritum Banku, Biurze Tłumaczeń Skrivanek, Yellow Group Sp. z o.o., Domu im. J. Korczaka, Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku, Radiu Plus, Energa ITE, Energa Invest oraz Ergo Arenie, VB Polska sp. z o.o., Europejskim Ugrupowaniu na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA, CONTEXT Tłumaczenia Specjalistyczne J. angielskiego Ewa Reszczyńska, Hotelu Haffner, ATA sp. z o.o., Clar System sp. z o.o., Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie i Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w zespole kuratorów). W wielu tych miejscach uczestnicy znaleźli zatrudnienie i nadal tam pracują.

 

W swoim wystąpieniu Pani Prezes nie omieszkała też wspomnieć o tym, że realizacja całego przedsięwzięcia była możliwa tylko dzięki bardzo efektywnej współpracy Fundacji Integralia z Uniwersytetem Gdańskim, z którym od samego początku wspólnie planowaliśmy Zadanie 5 ukierunkowane na wsparcie niepełnosprawnych studentów UG. Szerszym celem całego projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego” jest uatrakcyjnienie oferty kształcenia UG m.in. poprzez uruchomienie nowych unikatowych kierunków studiów, a także realizację kompleksowego programu szkoleń i staży zawodowych dla studentów niepełnosprawnych, za który w całości odpowiadała właśnie Fundacja Integralia.

 

Po wystąpieniu Pani Prezes, głos zabrała pani Małgorzata Prawdzik, która wypowiedziała się w imieniu coachów, którzy prowadzili indywidualne sesje z uczestnikami i w bardzo ciekawy sposób przedstawiła proces coachingowy. Następnie, wystąpiło kolejno 4 uczestników, którzy opowiedzieli m.in. o tym, jak podobały im się szkolenia, które były dla nich szczególnie cenne, jak oceniają przebieg coachingów i staży, co dało im uczestnictwo w zajęciach, oraz jakie umiejętności udało im się dzięki nim rozwinąć i jak udział w całym przedsięwzięciu zmienił ich dalsze plany, nie tylko te zawodowe.

 

Z kolei przedstawiciele pracodawców, podzielili się swoimi doświadczeniami z perspektywy firm i instytucji, które przyjęły uczestników na staże. Wśród nich nie mogło zabraknąć firmy LPP S.A., ponieważ w ciągu pięciu kolejnych edycji to właśnie ta firma zaprosiła do siebie najwięcej, bo aż siedmiu stażystów, z których część otrzymała później propozycję kontynuowania współpracy z LPP. Ponadto, mogliśmy także zapoznać się z doświadczeniami Instytutu Kultury Miejskiej, w którym staż odbyło 2 uczestników Projektu oraz Thomson Reuters (Markets) Europe SA, gdzie w sumie było 4 stażystów.

 

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i było dobrą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości i pozwolą Fundacji Integralia na podejmowanie kolejnych wyzwań, m.in. w postaci jeszcze skuteczniejszej realizacji nowych, ambitnych projektów nastawionych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. Wszystkim uczestnikom spotkania raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie, a szczególne słowa podziękowania i uznania kierujemy do osób, które odważyły się wystąpić i publicznie opowiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu projektowym. Mamy zarazem nadzieję, że współpraca rozpoczęta podczas realizacji tego Zadania zarówno z Uniwersytetem Gdańskim, jak i Trenerami i Pracodawcami będzie w przyszłości kontynuowana.

 

Dziękujemy wszystkim za ponad 2 i pół roku wspólnej pracy!

 

Zespół projektowy Fundacji grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia oraz pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2013Pozostałe artykuły w tym dziale