Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
21.11.2014 r. A120-211-223/14/ZZ Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego do Obiektów Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.11.2014 r. A120-211-217/14/SK Dostawa, montaż oraz uruchomienie: 1) projektorów multimedialnych wraz z uchwytami – sztuk 5; 2) ekranów elektrycznych – sztuk 3.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.11.2014 r. A120-211-205/14/MB Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, skanera dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściach od I do VIII.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.11.2014 r. A120-211-226/14/MR Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.11.2014 r. A120-211-204/14/MB Dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części od I do IV.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.11.2014 r. A120-211-221/14/MR Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.10.2014 r. A120-211-199/14/JC Dostawa badawczego mikroskopu stereoskopowego z zestawem do polaryzacji światła przechodzącego i kamerą dla Zakładu Biologii i Ekologii Morza UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.10.2014 r. A120-211-192/14/JC Dostawa zestawu do detekcji fluorescencji, bioluminescencji i chemiluminescencji wraz z instalacją dlaUniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.10.2014 r. A120-211-203/14/SK Dostawa termocyklera gradientowego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.10.2014 r. A120-211-213/14/RR Dostawa wagi elektronicznej precyzyjnej dla Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.10.2014 r. A120-211-206/14/MB Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części od I do IX.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.10.2014 r. A120-211-214/14/RR Dostawa termostatu cyrkulacyjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.10.2014 r. A120-211-219/14/JC Dostawa wirówki wraz z oprzyrządowaniem dla Katedry Geomorfologii i Geologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.10.2014 r. A120-211-198/14/JC Dostawa horyzontalnego przepływomierza opartego na technice dopplerowskiej w formie samodzielnej stacji hydrologicznej szt. 1 dla Katedry Hydrologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.10.2014 r. A120-211-196/14/GR „Dostawa termocyklera gradientowego dla Uniwersytetu Gdańskiego.”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2014 r. A120-211-207/14/KS Jednorazową dostawę materiałów i szkła laboratoryjnego dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2014 r. A120-211-166/14/WW Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych według części I-II.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2014 r. A120-211-150/14/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-II.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.10.2014 r. A120-211-208/14/MP Dostawa 5 sztuk przełączników sieciowych przeznaczonych dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.10.2014 r. A120-211-209/14/MP Dostawa 2 sztuk przełączników sieciowych przeznaczonych dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.10.2014 r. A120-211-181/14/MP Dostawa przełączników sieciowych przeznaczonych do rozbudowy istniejącej infrastruktury LAN/WAN Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.10.2014 r. A120-211-183/14/MR Dostawa aparatury jako wyposażenie budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego (PKWiU 30.11.33.0) według części:
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.10.2014 r. A120-211-188/14/KS Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.10.2014 r. A120-211-187/14/KS Dostawa i instalacja czytnika mikropłytek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.10.2014 r. A120-211-121/14/WW Sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych i kolumn według części I-III
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.09.2014 r. A120-211-189/14/MR Dostawa wysokorozdzielczego tandemowego spektrometru mas – 1 sztuka z analizatorem hybrydowym kwadrupol- czas przelotu (QqTOF) i współpracującego z nim chromatografucieczowego micro UHPLC oraz systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z opcjąFLASH wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.09.2014 r. A120-211-175/14/RR Dostawa przełączników sieciowych do węzłów informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.09.2014 r. A120-211-176/14/RR Dostawa półek dyskowych wraz z dyskami do rozbudowy macierzy Fujitsu Ethernus DX440S2 dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.09.2014 r. A120-211-165/14/PJ Dostawa wraz z montażem mebli ruchomych dla zadania pn. „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” według części: część I - Krzesła, fotele i sofy. część II - Stoły, biurka, regały biurowe i szafy. część III - Siedziska. część IV - Regały metalowe. część V - Tablice i gabloty. część VI – Wieszaki.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.09.2014 r. A120-211-172/14/MB Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego obudowy kasetowej Fujitsu PRIMERGY BX900 S2 o nowe serwery kasetowe wraz z licencjami na oprogramowanie do wirtualizacji, replikacji, kopii bezpieczeństwa danych i serwerów wirtualnych oraz z usługami instalacji i wdrożenia.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.09.2014 r. A120-211-193/14/MR Dostawa wieloparametrowego miernika terenowego dla Katedry Hydrologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.09.2014 r. A120-211-186/14/ZZ Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.09.2014 r. A120-211-184/14/MR Dostawa mikroskopu stereoskopowego – 1 sztuka dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2014 r. A120-211-171/14/MP Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.09.2014 r. A120-211-178/14/MP Dostawa wirówek z chłodzeniem- 3 szt. dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.09.2014 r. A120-211-67/14/GR „Sukcesywna dostawa pipet stałoobjętościowych i zmiennoobjętościowych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.08.2014 r. A120-211-145/14/RR Dostawa przełączników sieciowych do węzłów informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.07.2014 r. A120-211-157/14/JC Dostawa autoklawu szt. 1 dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.07.2014 r. A120-211-135/14/JC Dostawa programu do analizy danych z zakresu ekologii dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.07.2014 r. A120-211-132/14/JC Dostawa mikroskopów biologicznych i stereskopowych 102 szt. dla Wydziału Biologii
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.06.2014 r. A120-211-98/14/ZZ Dostawa serwerów kasetowych na potrzeby projektu „Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim(MODEL_UG)” - 1 komplet
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.05.2014 r. A120-211-88/14/MG Dostawa specjalistycznego oprogramowania w języku angielskim do analizy wielokanałowych sygnałówelektrofizjologicznych
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
21.11.2014 r.