Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
08.10.2015 r. A120-211-165/15/MB Dostawa drukarki do dyplomów studenckich dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2015 r. A120-211-155/15/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-II:
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2015 r. A120-211-153/15/WW Dostawa urządzenia do namnażania kultur drobnoustrojów w hodowli płynnej
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2015 r. A120-211-164/15/KS Dostawa autonomicznego zestawu do pomiarów temperatury, zasolenia, ciśnienia oraz mętności wody morskiej dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.10.2015 r. A120-211-113/15/SS Sukcesywną dostawę czasopism krajowych (polskich) w formie prenumeraty za lata 2016 – 2018 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, w częściach od I do IX.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.10.2015 r. A120-211-157/15/PJ Dostawa automatycznego mikrofalowego syntezatora peptydów wraz z komputerem przenośnym do jego obsługi dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.10.2015 r. A120-211-158/15/MB Dostawa kontrolera systemu HPLC z oprogramowaniem do posiadanego przez Zamawiającego zestawu HPLC Shimadzu serii 20.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.10.2015 r. A120-211-161/15/MP Jednorazowa dostawa firewalla sprzętowego dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.09.2015 r. A120-211-162/15/MR Dostawa systemu UHPLC wraz z montażem i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.09.2015 r. A120-211-150/15/GR Sukcesywna dostawa kolumn chromatograficznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.09.2015 r. A120-211-149/15/ZZ Dostawa zasilacza z 1 parą kabli dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.09.2015 r. A120-211-160/15/JC Dostawa wytwornicy ozonu do dezynfekcji szt. 2 dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.09.2015 r. A120-211-152/15/MP Dostawa 10 sztuk zestawów komputerowych dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.09.2015 r. A120-211-133/15/PJ Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby Zakładu Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2015 r. A120-211-142/15/SS Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych, w formie rocznej prenumeraty wszystkich numerów na 2016 rok, dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: I część – pakiet nr 1, II część – pakiet nr 2.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2015 r. A120-211-138/15/MP Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2015 r. A120-211-143/15/KS Dostawa czterech mikroskopów biologicznych dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.09.2015 r. A120-211-148/15/SK Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, wraz z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.09.2015 r. A120-211-147/15/SK Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.09.2015 r. A120-211-146/15/SK Dostawa urządzenia do pomiaru absolutnej wydajności kwantowej, wraz z instalacją i uruchomieniem dla Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2015 r. A120-211-135/15/MR Dostawa modułowego systemu serwerowego do obliczeń naukowych wraz z montażem i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2015 r. A120-211-119/15/ZZ Dostawa łaźni wodnej z pokrywą do inkubacji dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2015 r. A120-211-120/15/ZZ Dostawa wielofunkcyjnej komory grzewczej z wymuszonym obiegiem powietrza dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2015 r. A120-211-118/15/SS Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.09.2015 r. A120-211-144/15/KS Dostawa autonomicznego zestawu do pomiarów temperatury, zasolenia, ciśnienia oraz mętności wody morskiej dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2015 r. A120-211-126/15/GR Dostawa mebli laboratoryjnych: Część I- szafa do przechowywania odczynników chemicznych i taboret laboratoryjny, Część II - stół roboczy dwustanowiskowy, 2 szafy laboratoryjne, stół wagowy dwustanowiskowy, 2 szafki stacjonarne, 3 szafki wiszące, krzesło laboratoryjne.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.09.2015 r. A120-211-137/15/MR Dostawa urzadzenia do mieszania i termostatowania próbek (termomixer) wraz z montażem i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.137
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.09.2015 r. A120-211-141/15/SS Sukcesywna dostawa książek krajowych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.09.2015 r. A120-211-132/15/MP Sukcesywna dostawa odczynników i związków chemicznych do kontynuacji badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.09.2015 r. A120-211-145/15/MG Dostawa łodzi pokładowo-roboczej typu RIB z silnikiem jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.09.2015 r. A120-211-128/15/WW Dostawa mikroskopu stereoskopowego do obserwacji w świetle przechodzącym
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.08.2015 r. A120-211-93/15/MP Część I- dostawa komputera przenośnego dla Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Część II- dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Część III- dostawa komputerów przenośnych- 4szt. dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.08.2015 r. A120-211-130/15/SS Dostawa, dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, sprzętu, który stanowić będzie wyposażenie budowanego specjalistycznego statku badawczego rybołówstwa morskiego: Część I - system do wyciągania sieci stawnych, Część II – skrzelowe sieci stawne i narzędzia pułapkowe, Część III – ramy do włoków dennych, Część IV – włoki denne z osprzętem.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.08.2015 r. A120-211-139/15/SS Jednorazowa dostawa zestawów komputerowych do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.08.2015 r. A120-211-121/15/MB Dostawa zamrażarki szufladowej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.08.2015 r. A120-211-109/15/ZZ Dostawa używanego (wersja „demo”) modułowego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.08.2015 r. A120-211-131/15/RR Dostawa mebli dla Domu Studenckiego nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego, według części: Część I – Biurka Część II - Tapczany
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.08.2015 r. A120-211-136/15/MR Dostawa wraz z montażem i szkoleniem vibrosondy jako wyposażenie budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.136
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2015 r. A120-211-123/15/ZZ Dostawa zasilacza z 1 parą kabli dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2015 r. A120-211-116/15/JC Dostawa klastra (węzła) obliczeniowego do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.08.2015 r. A120-211-124/15/MP Jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.08.2015 r. A120-211-55/15/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-IX
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.07.2015 r. A120-211-115/15/JC Dostawa systemu do homogenizacji próbek dla Katedry Ewolucji Molekularnej UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2015 r. A120-211-110/15/MR Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.07.2015 r. A120-211-85/15/KS Dostawy sprzętu jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego w częściach: Część I - dostawa systemu sonaru holowanego, Część II – dostawa profilomierza osadów dennych.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.07.2015 r. A120-211-94/15/MG Dostawa łodzi pokładowo-roboczej typu RIB z silnikiem jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.07.2015 r. A120-211-77/15/MP Dostawa mikroskopu stereoskopowego z kamerą do dokumentacji cyfrowej pozwalającego na obserwację i dokumentację bezkręgowców zachowanych w bursztynie. 77
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.07.2015 r. A120-211-89/15/MR Dostawa wraz z montażem i szkoleniem aparatury jako wyposażenie budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2015 r. A120-211-84/15/KS Dostawa sondy wielordzeniowej typu MULTICORER jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.06.2015 r. A120-211-82/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUM-ed w trzech częściach
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.06.2015 r. A120-211-65/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii UG w częściach I - V
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.05.2015 r. A120-211-57/15/JC Dostawa odczynnikow i materiałów eksploatacyjnych na sprzęcie do spektrometrii mas dla Instytutu Biotechnologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.03.2015 r. A120-211-37/15/JC Dostawa czytnika mikropłytek dla KBM UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
08.10.2015 r.