Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
28.05.2015 r. A120-211-31/15/MR Sukcesywna dostawa drukarek, wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiujących, skanerów i materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.05.2015 r. A120-211-42/15/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-V
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.05.2015 r. A120-211-60/15/SS Jednorazowa dostawa zestawów komputerowych do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.05.2015 r. A120-211-62/15/WW Dostawa używanej aparatury naukowej według części I-II
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.05.2015 r. A120-211-57/15/JC Dostawa odczynnikow i materiałów eksploatacyjnych na sprzęcie do spektrometrii mas dla Instytutu Biotechnologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.05.2015 r. A120-211-64/15/SK Dostawa druków dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, indeksów studiów doktoranckich, lokat, opraw do suplementu
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.05.2015 r. A120-211-50/15/ZZ Dostawa termostatowanej łaźni wodnej z wytrząsaniem dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.05.2015 r. A120-211-12/15/WW Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu MOBI4Health dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.05.2015 r. A120-211-46/15/KS Dostawę urządzenia do mieszania i termostatowania próbek.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.04.2015 r. A120-211-25/15/SS Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.04.2015 r. A120-211-38/15/JC Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej UHPLC z formowaniem gradientu po stronie wysokiego ciśnienia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.04.2015 r. A120-211-21/15/WW Dostawa pompy perystaltycznej – 1 szt.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.04.2015 r. A120-211-48/15/MP Dostawa materiałów i upominków reklamowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.04.2015 r. A120-211-44/15/MB Dostawa sprzętu multimedialnego z podziałem na części: Część I – Dostawa 4 rzutników multimedialnych wraz z uchwytami montażowymi dla Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Część II – zamówienie w tej części anulowano, Część III – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia multimedialnego do trzynastu sal wykładowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Część IV – Dostawa rzutnika multimedialnego dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Część V – Dostawa rzutników multimedialnych dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Część VI – Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Część VII – Dostawa projektorów multimedialnych wraz uchwytami montażowymi i prezenterami dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.04.2015 r. A120-211-16/15/RR Dostawa mebli biurowych z montażem dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.04.2015 r. A120-211-45/15/MR Dostawa specjalistycznego serwera o dużej wydajności dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.03.2015 r. A120-211-34/15/PJ Dostawa wraz z montażem mebli ruchomych obejmujących krzesła, fotele dla zadania pn. „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.03.2015 r. A120-211-11/15/ZZ Sukcesywna dostawa koszul służbowych dla Straży Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.03.2015 r. A120-211-37/15/JC Dostawa czytnika mikropłytek dla KBM UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2015 r. A120-211-14/15/RR Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, wg części I-X.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.03.2015 r. A120-211-24/15/MR Dostawa sprzetu laboratoryjnego (suszarka, waga, myjka, ultratermostat, łaźnia) dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.03.2015 r. A120-211-26/15/ZZ Sukcesywna dostawa oleju napędowego i silnikowego do statku Oceanograf 2 Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.03.2015 r. A120-211-13/15/MP Jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.03.2015 r. A120-211-17/15/SK Dostawa kompletu urządzeń hydrograficznych jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego statku specjalistycznego mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.02.2015 r. A120-211-2/15/MP Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do kontynuacji badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-IV
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.02.2015 r. A120-211-4/15/ZZ Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.02.2015 r. A120-211-247/14/PJ Dostawa licznika scyntylacyjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.02.2015 r. A120-211-222/14/MR Dostawa sprzętu laboratoryjnego: zamrażarki niskotemperaturowej – 8 sztuk, szafy chłodniczej- 1 sztuka, lodówko-zamrażarki -15 sztuk i wytwornicy lodu – 4 sztuki dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.02.2015 r. A120-211-3/15/MP Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
28.05.2015 r.