Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
02.07.2015 r. A120-211-99/15/MB Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu audiowizualnego w 13 salach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: 303,304,305,306,307,321,410, C2, C4, C23, C24, C25, C36
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2015 r. A120-211-83/15/KS Dostawa urządzenia pozycjonowania podwodnego typu USBL składającego się z jednego systemu odbiorczego i trzech systemów nadawczych jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2015 r. A120-211-84/15/KS Dostawa sondy wielordzeniowej typu MULTICORER jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.06.2015 r. A120-211-79/15/SS Dostawa, dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, sprzętu, który stanowić będzie wyposażenie budowanego specjalistycznego statku badawczego rybołówstwa morskiego:Część I - system do wyciągania sieci stawnych, Część II – skrzelowe sieci stawne i narzędzia pułapkowe, Część III – ramy do włoków dennych, Część IV – włoki denne z osprzętem.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.06.2015 r. A120-211-87/15/MR Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.06.2015 r. A120-211-76/15/MP Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.06.2015 r. A120-211-61/15/WW Dostawa systemu do ogniskowania izoelektrycznego - 1 szt.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.06.2015 r. A120-211-56/15/WW Dostawa biologicznego mikroskopu badawczego – 1 szt.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.06.2015 r. A120-211-82/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUM-ed w trzech częściach
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.06.2015 r. A120-211-96/15/RR Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.06.2015 r. A120-211-74/15/KS Dostawę wraz z instalacją i szkoleniem systemu informacji wizualnej do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.06.2015 r. A120-211-71/15/MG Dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych do magazynowania książek: a) przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania – 67 sztuk, b) nieprzesuwnych, stacjonarnych jako uzupełnienie regałów przesuwnych – 13 sztuk
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.06.2015 r. A120-211-65/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii UG w częściach I - V
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.06.2015 r. A120-211-72/15/MR Dostawa specjalistycznego serwera o dużej wydajności dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.05.2015 r. A120-211-78/15/RR Dostawa krzeseł i taboretów laboratoryjnych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.05.2015 r. A120-211-70/15/JC Dostawa lasera diodowego dla Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.05.2015 r. A120-211-31/15/MR Sukcesywna dostawa drukarek, wielofunkcyjnych urządzeń drukująco-kopiujących, skanerów i materiałów eksploatacyjnych dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.05.2015 r. A120-211-42/15/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-V
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.05.2015 r. A120-211-60/15/SS Jednorazowa dostawa zestawów komputerowych do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.05.2015 r. A120-211-62/15/WW Dostawa używanej aparatury naukowej według części I-II
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.05.2015 r. A120-211-57/15/JC Dostawa odczynnikow i materiałów eksploatacyjnych na sprzęcie do spektrometrii mas dla Instytutu Biotechnologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.05.2015 r. A120-211-50/15/ZZ Dostawa termostatowanej łaźni wodnej z wytrząsaniem dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.05.2015 r. A120-211-12/15/WW Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu MOBI4Health dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.05.2015 r. A120-211-46/15/KS Dostawę urządzenia do mieszania i termostatowania próbek.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.04.2015 r. A120-211-25/15/SS Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.04.2015 r. A120-211-48/15/MP Dostawa materiałów i upominków reklamowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.04.2015 r. A120-211-16/15/RR Dostawa mebli biurowych z montażem dla Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.03.2015 r. A120-211-34/15/PJ Dostawa wraz z montażem mebli ruchomych obejmujących krzesła, fotele dla zadania pn. „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.03.2015 r. A120-211-37/15/JC Dostawa czytnika mikropłytek dla KBM UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2015 r. A120-211-14/15/RR Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, wg części I-X.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.02.2015 r. A120-211-2/15/MP Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do kontynuacji badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-IV
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.02.2015 r. A120-211-222/14/MR Dostawa sprzętu laboratoryjnego: zamrażarki niskotemperaturowej – 8 sztuk, szafy chłodniczej- 1 sztuka, lodówko-zamrażarki -15 sztuk i wytwornicy lodu – 4 sztuki dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
02.07.2015 r.