Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
27.07.2016 r. A120-211-133/16/RR Dostawa specjalistycznych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2016 r. A120-211-144/16/RR Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2016 r. A120-211-141/16/MB Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2016 r. A120-211-93/16/RR Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z dostawą tonerów i usługą utrzymania urządzenia w pracy ciągłej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla przebiegu 599999 stron w formacie A4 dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2016 r. A120-211-143/16/WW A120-211-143/16/WW - dostawa aparatury laboratoryjnej do wyposażenia Laboratorium Izolacji Kwasów Nukleinowych Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2016 r. A120-211-142/16/WW A120-211-142/16/WW - dostawa spektrometru dichroizmu kołowego dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2016 r. A120-211-139/16/PJ Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego obsługującego sześć bram wjazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych Robót budowlano-instalacyjnych, a także serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.07.2016 r. A120-211-132/16/JC Dostawa aparatu do elektroforezy zintegrowanego z zasilaczem z pokrywą LED pełniacą funkcję transiluminatora dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.07.2016 r. A120-211-125/16/WW A120-211-125/16/WW - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt. dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.07.2016 r. A120-211-131/16/JC Dostawa urządzenia do liofilizacji kultur drobnoustrojów dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.07.2016 r. A120-211-84/16/JC Dostawa termocyklera z gradientem temperatury dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.07.2016 r. A120-211-127/16/MP Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Gdańskiego wg części: I część- dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Katedry Cytologii i Embriologii Roślin – 1 sztuka, II część- dostawa specjalistycznych tabletów PC wraz z oprogramowaniem dla Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej - 3 sztuki.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.07.2016 r. A120-211-105/16/WW A120-211-105/16/WW - dostawa tensjometru dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.07.2016 r. A120-211-128/16/MB Jednorazowa dostawa projektorów, ekranów oraz systemu nagłośnienia wraz z montażem i uruchomieniem dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.07.2016 r. A120-211-121/16/WW Dostawa mikroskopu stereoskopowego dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.07.2016 r. A120-211-126/16/SK Dostawa systemu do obsługi pracowni fonetycznej, dla Instytutu Konfucjusza działającego przy Uniwersytecie Gdańskim, położonego w Gdańsku przy ulicy Jana Bażyńskiego 1A
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.07.2016 r. A120-211-130/16/RR Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.07.2016 r. A120-211-129/16/RR Dostawa wyświetlacza płaskiego dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.07.2016 r. A120-211-124/16/MP Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.07.2016 r. A120-211-92/16/WW A120-211-92/16/WW - dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.07.2016 r. A120-211-117/16/MP Dostawa wytrząsarki kołyskowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.07.2016 r. A120-211-119/16/MP Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego dla Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.07.2016 r. A120-211-104/16/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii (15-stanowiskowe mieszadło magnetyczne, łaźnia z termostatem cyrkulacyjnym z chłodzeniem, pH-metr z elektrodą, statywem i buforami)
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2016 r. A120-211-108/16/MP Dostawa aparatury dla Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego wg części: I część- dostawa analizatora hematologicznego- 1 szt., II część- dostawa analizatora biochemicznego- 1 szt.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2016 r. A120-211-118/16/MP Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2016 r. A120-211-102/16/JC Dostawa pompy perystaltycznej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2016 r. A120-211-103/16/JC Dostawa inkubatora z chłodzeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.06.2016 r. A120-211-96/16/JC Dostawa galwanostatu - potencjostatu dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.06.2016 r. A120-211-111/16/SS Dostawa zestawu aparatury do oczyszczania białek dla Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.06.2016 r. A120-211-106/16/MG Dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych do magazynowania książek: a) przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania – 20 sztuk, b) nieprzesuwnych, stacjonarnych jako uzupełnienie regałów przesuwnych – 6 sztuk.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.06.2016 r. A120-211-110/16/JC Dostawa spektrofotmetru dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.06.2016 r. A120-211-109/16/RR Dostawa specjalistycznego komputera przenośnego o dużej wydajności dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.06.2016 r. A120-211-107/16/SS Dostawa zintegrowanego systemu elektroforezy kapilarnej i jonizacji w elektrospreyu w technologii OptiMS dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.06.2016 r. A120-211-98/16/MP Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem z dwoma rotorami kątowymi dla Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.06.2016 r. A120-211-77/16/RR Dostawa komputerów przenośnych i urządzeń dla Uniwersytetu Gdańskiego, w podziale na częściach I-VII
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.04.2016 r. A120-211-47/16/JC Dostawa stacji izolacji białek z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.04.2016 r. A120-211-40/16/JC Dostawę wirówek w trzech częściach: I. wirówka z chłodzeniem, II. wirówka laboratoryjna, III. mała wirówka laboratoryjna
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.04.2016 r. A120-211-48/16/SS Dostawa 5 szt. serwerów obliczeniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.04.2016 r. A120-211-46/16/JC Dostawa cytometru przepływowego dla Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
27.07.2016 r.