Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
29.08.2014 r. A120-211-169/14/GR Dostawa cieplarki laboratoryjnej i spektrofotometru UV/Vis dla Uniwersytetu Gdańskiego w cz. I i II
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.08.2014 r. A120-211-149/14/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-III
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.08.2014 r. A120-211-162/14/ZZ Postępowania na:część I - dostawę inkubatora CO2 dla Uniwersytetu Gdańskiego, część II - dostawę termomiksera z funkcją grzania i chłodzenia wraz z zasilaczem dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.08.2014 r. A120-211-130/14/MB Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kopiująco-drukujących dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściach od I do III.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.08.2014 r. A120-211-143/14/ZZ Sukcesywna dostawa środków czystości dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.08.2014 r. A120-211-151/14/WW Dostawa mikrotitratora
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.08.2014 r. A120-211-145/14/RR Dostawa przełączników sieciowych do węzłów informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.07.2014 r. A120-211-163/14/ZZ Dostawa wytrząsarki z inkubatorem i chłodzeniem dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.07.2014 r. A120-211-156/14/MR Dostawa liofilizatora - 1 sztuka z instalacją i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.07.2014 r. A120-211-152/14/MR Dostawa aparatury jako wyposażenie budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego (PKWiU 30.11.33.0) według części:I. Dostawa sondy CTD z zestawem (rozetą) próbników wody wraz ze szkoleniem.II. Dostawa Multi pułapki sedymentacyjnej.III. Dostawa pobornika wysokoprzepływowego z głowicą (wlotem) PM10 do pobierania aerozoli z przystawką do poboru prób mikrobiologicznych wraz z instalacją i szkoleniem.IV. Dostawa cytometru przepływowego wraz z instalacją i szkoleniemV. Dostawa hiperspektralnego miernika współczynników absorpcji i osłabiania światła w wodzie.VI. Dostawa laserowego optycznego licznika planktonu (Laser Optical Plankton Counter) do badań morskich z osprzętem wraz z instalacją i szkoleniem..
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.07.2014 r. A120-211-157/14/JC Dostawa autoklawu szt. 1 dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.07.2014 r. A120-211-135/14/JC Dostawa programu do analizy danych z zakresu ekologii dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.07.2014 r. A120-211-136/14/KS Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych do realizacji zadań promocyjnych w ramach projektu: Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG2020).
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.07.2014 r. A120-211-148/14/MP Kompleksowe wyposażenie pracowni mobilnej dla Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.07.2014 r. A120-211-146/14/RR Dostawa regałów metalowych podwójnych oraz drewnianych frontów regałów dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.07.2014 r. A120-211-103/14/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologii w 4 częściach: autoklaw – 1 sztuka, inkubator CO2 – 1 sztuka, termocykler – 1 sztuka, termocykler – 1 sztuka
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.07.2014 r. A120-211-142/14/RR Dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części: I, II.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.07.2014 r. A120-211-134/14/ZZ I część: sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia dla Uniwersytetu Gdańskiego. II część: sukcesywna dostawa kurtek terenowych i butów terenowych dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.07.2014 r. A120-211-147/14/MP Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.07.2014 r. A120-211-137/14/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-V
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.07.2014 r. A120-211-102/14/JC Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego i mikroskopowego rejestratora obrazu dla Wydziału Biologii
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.07.2014 r. A120-211-132/14/JC Dostawa mikroskopów biologicznych i stereskopowych 102 szt. dla Wydziału Biologii
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.06.2014 r. A120-211-89/14/MG Dostawa sprzętu komputerowego: Część I - Dostawa komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Część II - Dostawa komputera stacjonarnego wraz z monitorem dla Katedry Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Część III - Dostawa komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2014 r. A120-211-117/14/MB Część I - dostawa oprogramowania wraz z usługami: instalacji, konfiguracji, wdrożenia, przeszkolenia jednego pracownika i świadczenia wsparcia technicznego producenta przez 4 lata. Część II - oprogramowanie do profilowania kodu JAVA. Część III - dostawa jednostek centralnych i specjalistycznego serwera maszyn wirtualnych.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2014 r. A120-211-126/14/RR Sukcesywna dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.06.2014 r. A120-211-100/14/WW Dostawa sprzętu komputerowego według części I-II
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.06.2014 r. A120-211-99/14/JC Dostawa zintegrowanego systemu do akwizycji i analizy parametrów fizjologicznych i neurofizjologicznych - 4 szt., dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.06.2014 r. A120-211-104/14/JC Dostawa dwóch systemów do wizualizacji i archiwizacji żeli agarozowych dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
16.06.2014 r. A120-211-110/14/ZZ Dostawa wraz z instalacją spektrofluorymetru z czytnikiem płytek dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.06.2014 r. A120-211-98/14/ZZ Dostawa serwerów kasetowych na potrzeby projektu „Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim(MODEL_UG)” - 1 komplet
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.06.2014 r. A120-211-111/14/KS Dostawa mikroskopu odwróconego wraz z zestawem do akwizycji i rejestracji obrazu dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.06.2014 r. A120-211-74/14/ZZ Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.05.2014 r. A120-211-88/14/MG Dostawa specjalistycznego oprogramowania w języku angielskim do analizy wielokanałowych sygnałówelektrofizjologicznych
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.05.2014 r. A120-211-86/14/WW Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Jednostki Organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego według części I-III
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
29.08.2014 r.