Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
02.12.2016 r. A120-211-172/16/SS Dostawa urządzeń produkcyjnych z kompleksową obsługą techniczno - informatyczną dla Zakładu Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.12.2016 r. A120-211-179/16/ZZ Dostawa mebli wypoczynkowych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.11.2016 r. A120-211-186/16/RR Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.11.2016 r. A120-211-185/16/RR Jednorazowa dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla MWB i GUMed Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
24.11.2016 r. A120-211-177/16/MB Część I – Jednorazowa dostawa chłodziarko-zamrażarki dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa szafy chłodniczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.11.2016 r. A120-211-178/16/MP Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.11.2016 r. A120-211-190/16/MG Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wg części: część I: wagi analitycznej, część II: analizatora TOC.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.11.2016 r. A120-211-184/16/MG Dostawa czytnika miktopłytek z oprogramowaniem wraz z instalacją i uruchomieniem dla Wydziału Chemii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.11.2016 r. A120-211-170/16/WW A120-211-170/16/WW - dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części I-III
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.11.2016 r. A120-211-175/16/MB Część I – Sukcesywna dostawa przenośnych stacji roboczych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.11.2016 r. A120-211-165/16/MP Jednorazowa dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i systemem operacyjnym dla jednostekorganizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.11.2016 r. A120-211-176/16/ZZ Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych wraz z dostawą do obiektów Uniwersytetu Gdanskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.11.2016 r. A120-211-181/16/SS Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych, w formie rocznej prenumeraty wszystkich numerów na 2017 rok, dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: I część – pakiet nr 1, II część – pakiet nr 2.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.11.2016 r. A120-211-174/16/WW A120-211-174/16/WW - dostawa tensjometru dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.11.2016 r. A120-211-167/16/RR Część I – Jednorazowa dostawa skanera dla Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Gdańskiego Część II – Jednorazowa dostawa tablicy interaktywnej i projektora wraz z montażem dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Część III – Jednorazowa dostawa projektora multimedialnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2016 r. A120-211-180/16/PJ Dostawa, montaż i uruchomienie systemu parkingowego obsługującego sześć bram wjazdowych na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych Robót budowlano-instalacyjnych, a także serwis i konserwacja wszystkich zamontowanych systemów, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.11.2016 r. A120-211-163/16/ZZ Jednorazowa dostawa urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieci bezprzewodowej wraz z dostawą licencji na użytkowany kontroler oraz subskrypcjami do licencji dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2016 r. A120-211-171/16/WW A120-211-171/16/WW - dostawa homogenizatora do rozdrabniania tkanek roślinnych dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2016 r. A120-211-168/16/RR Jednorazowa dostawa komputera przenośnego do Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.10.2016 r. A120-211-162/16/RR Dostawa monitorów LCD dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.10.2016 r. A120-211-160/16/JC Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem dla Katedry Biologii Molekularnej UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.10.2016 r. A120-211-161/16/SS Sukcesywna dostawa książek krajowych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.10.2016 r. A120-211-158/16/MB Część I – Jednorazowa dostawa plotera dla Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa skanerów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.10.2016 r. A120-211-166/16/SS Jednorazowa dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Informatycznego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.10.2016 r. A120-211-145/16/MB Część I – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego; Część II – Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz monitorów 27” dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.09.2016 r. A120-211-120/16/MP Jednorazowa dostawa komputerów przenośnych do Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.09.2016 r. A120-211-54/16/MP Część I- Sukcesywna dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, Część II- Dostawa tapczanów i wersalek dla Domów Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.09.2016 r. A120-211-88/16/SS „Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego”.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
26.09.2016 r. A120-211-154/16/RR Dostawa wyświetlacza płaskiego dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.09.2016 r. A120-211-99/16/PJ Dostawa wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.09.2016 r. A120-211-73/16/SS Sukcesywna dostawa książek zagranicznych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.09.2016 r. A120-211-150/16/RR Dostawa wyświetlaczy płaskich- 13 sztuk, jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego (PKWiU 30.11.33.0)
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.09.2016 r. A120-211-153/16/RR Kompleksowe wyposażenie meblowe trzech sal w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.07.2016 r. A120-211-131/16/JC Dostawa urządzenia do liofilizacji kultur drobnoustrojów dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.07.2016 r. A120-211-84/16/JC Dostawa termocyklera z gradientem temperatury dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.09.2011 r. A120-211-75/11/WW Dostawa aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wg części I-III.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
02.12.2016 r.