Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
30.11.2015 r. A120-211-194/15/MB Jednorazowa dostawa laptopa wraz z drukarką dla Zakładu Geologii Morza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.11.2015 r. A120-211-206/15/MR Dostawa urządzenia z akcesoriami do zatrzymanego przepływu do spektrofotometru fluoroscencyjnego Varian wraz z montażem i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.11.2015 r. A120-211-207/15/MR Dostawa łaźni z termostatem cyrkulacyjnym wraz z montażem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
25.11.2015 r. A120-211-187/15/JC Dostawa wirówki stołowej z chłodzeniem wyposażonej w dwa rodzaje wirnika (stałokątowy i wychylny) na próbówki typu Falcon 15/50 ml dla Wydziału Biologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.11.2015 r. A120-211-193/15/MB Komputer przenośny dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.11.2015 r. A120-211-197/15/PJ Dostawa komory do napromieniania promieniowaniem X dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.11.2015 r. A120-211-205/15/RR Dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.11.2015 r. A120-211-208/15/GR Dostawa dwustanowiskowej komory laminarnej do PCR z dedykowaną podstawą
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.11.2015 r. A120-211-204/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego w dwóch częściach: I - mikrowirówki laboratoryjnej o wszechstronnym zastosowaniu z chłodzeniem i rotorem na 48 próbówek 1,5/2 ml II - wytrząsarki otwartej z platformą dedykowaną do kolb 250 mL (70 x 250 mL) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.11.2015 r. A120-211-201/15/MP Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.11.2015 r. A120-211-202/15/JC Dostawa zamrażarki głębokiego mrożenia typu szafkowego w wykonaniu mobilnym z wyposażeniem wraz z bezprzewodowym systemem powiadamiania alarmowego i back-up CO2 dla Instytutu Oceanografii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.11.2015 r. A120-211-200/15/GR Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.11.2015 r. A120-211-199/15/MR Dostawa serwera dla Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
10.11.2015 r. A120-211-191/15/ZZ Dostawa macierzy dyskowej dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
09.11.2015 r. A120-211-186/15/MB Jednorazowa dostawa monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.11.2015 r. A120-211-195/15/SK Dostawa kabloliny jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.11.2015 r. A120-211-198/15/WW Dostawa urządzenia do namnażania kultur drobnoustrojów w hodowli płynnej
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.11.2015 r. A120-211-189/15/MR Dostawa specjalistycznego oprogramowania do zarządzania procesami biznesowymi wraz z wdrożeniem i szkoleniem dla Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.10.2015 r. A120-211-156/15/WW Dostawa elektroporatora dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.10.2015 r. A120-211-190/15/MP Jednorazowa dostawa firewalla sprzętowego dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2015 r. A120-211-171/15/MB Część I – Dostawa 30 zestawów komputerowych z 32 monitorami oraz systemem operacyjnym dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego Część II – Dostawa serwera dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2015 r. A120-211-159/15/ZZ Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Gdańskiego usytuowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego w oparciu o elastyczny model zakupu.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2015 r. A120-211-182/15/SS Dostawa włoków dennych z osprzętem oraz włoka pelagicznego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, które stanowić będą wyposażenie budowanego specjalistycznego statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2015 r. A120-211-177/15/GR Dostawa liofilizatora z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.10.2015 r. A120-211-185/15/MR Dostawa mikroskopu z kolorową kamerą dla Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.10.2015 r. A120-211-169/15/SS Dostawa wraz z instalacją systemu do ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC oraz preparatywnego systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z formowaniem gradientu po stronie wysokiego ciśnienia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
21.10.2015 r. A120-211-166/15/JC Dostawa termostatowanej łaźni z wytrząsaniem dla Katedry Biochemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.10.2015 r. A120-211-167/15/MP Jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.10.2015 r. A120-211-163/15/RR Dostawa komputerów i oprogramowania dla Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2015 r. A120-211-165/15/MB Dostawa drukarki do dyplomów studenckich dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2015 r. A120-211-155/15/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-II:
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2015 r. A120-211-153/15/WW Dostawa urządzenia do namnażania kultur drobnoustrojów w hodowli płynnej
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.10.2015 r. A120-211-164/15/KS Dostawa autonomicznego zestawu do pomiarów temperatury, zasolenia, ciśnienia oraz mętności wody morskiej dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.10.2015 r. A120-211-113/15/SS Sukcesywną dostawę czasopism krajowych (polskich) w formie prenumeraty za lata 2016 – 2018 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, w częściach od I do IX.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
05.10.2015 r. A120-211-157/15/PJ Dostawa automatycznego mikrofalowego syntezatora peptydów wraz z komputerem przenośnym do jego obsługi dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.10.2015 r. A120-211-161/15/MP Jednorazowa dostawa firewalla sprzętowego dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.09.2015 r. A120-211-149/15/ZZ Dostawa zasilacza z 1 parą kabli dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.09.2015 r. A120-211-160/15/JC Dostawa wytwornicy ozonu do dezynfekcji szt. 2 dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.09.2015 r. A120-211-152/15/MP Dostawa 10 sztuk zestawów komputerowych dla Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.09.2015 r. A120-211-133/15/PJ Sukcesywna dostawa papieru na potrzeby Zakładu Poligrafii Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2015 r. A120-211-142/15/SS Sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych, w formie rocznej prenumeraty wszystkich numerów na 2016 rok, dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: I część – pakiet nr 1, II część – pakiet nr 2.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2015 r. A120-211-138/15/MP Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.09.2015 r. A120-211-143/15/KS Dostawa czterech mikroskopów biologicznych dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2015 r. A120-211-135/15/MR Dostawa modułowego systemu serwerowego do obliczeń naukowych wraz z montażem i szkoleniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2015 r. A120-211-119/15/ZZ Dostawa łaźni wodnej z pokrywą do inkubacji dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.09.2015 r. A120-211-120/15/ZZ Dostawa wielofunkcyjnej komory grzewczej z wymuszonym obiegiem powietrza dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.09.2015 r. A120-211-118/15/SS Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.09.2015 r. A120-211-141/15/SS Sukcesywna dostawa książek krajowych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.09.2015 r. A120-211-132/15/MP Sukcesywna dostawa odczynników i związków chemicznych do kontynuacji badań naukowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2015 r. A120-211-116/15/JC Dostawa klastra (węzła) obliczeniowego do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.07.2015 r. A120-211-115/15/JC Dostawa systemu do homogenizacji próbek dla Katedry Ewolucji Molekularnej UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.06.2015 r. A120-211-65/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii UG w częściach I - V
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
30.11.2015 r.