Uniwersytet Gdański

przejdź do tekstu
   

Oferta kształcenia

O Uniwersytecie

Na uczelni


Dane kontaktowe Działu Zamowień Publicznych

Szukaj postępowania w odpowiedniej kategorii...

...lub podaj numer postępowania według jednego z poniższych formatów:

A120-211- / /
BZP- /
SdDUUE- /S -Data ogłoszenia: Nr postępowania: Tytuł komunikatu:
02.09.2015 r. A120-211-145/15/MG Dostawa łodzi pokładowo-roboczej typu RIB z silnikiem jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.09.2015 r. A120-211-128/15/WW Dostawa mikroskopu stereoskopowego do obserwacji w świetle przechodzącym
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.08.2015 r. A120-211-93/15/MP Część I- dostawa komputera przenośnego dla Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Część II- dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Część III- dostawa komputerów przenośnych- 4szt. dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
28.08.2015 r. A120-211-130/15/SS Dostawa, dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, sprzętu, który stanowić będzie wyposażenie budowanego specjalistycznego statku badawczego rybołówstwa morskiego: Część I - system do wyciągania sieci stawnych, Część II – skrzelowe sieci stawne i narzędzia pułapkowe, Część III – ramy do włoków dennych, Część IV – włoki denne z osprzętem.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.08.2015 r. A120-211-139/15/SS Jednorazowa dostawa zestawów komputerowych do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.08.2015 r. A120-211-121/15/MB Dostawa zamrażarki szufladowej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.08.2015 r. A120-211-109/15/ZZ Dostawa używanego (wersja „demo”) modułowego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.08.2015 r. A120-211-131/15/RR Dostawa mebli dla Domu Studenckiego nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego, według części: Część I – Biurka Część II - Tapczany
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
19.08.2015 r. A120-211-134/15/SK Sukcesywna dostawa gazów technicznych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
18.08.2015 r. A120-211-136/15/MR Dostawa wraz z montażem i szkoleniem vibrosondy jako wyposażenie budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.136
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2015 r. A120-211-123/15/ZZ Dostawa zasilacza z 1 parą kabli dla Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.08.2015 r. A120-211-116/15/JC Dostawa klastra (węzła) obliczeniowego do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.08.2015 r. A120-211-127/15/MR Dostawa wraz z montażem i szkoleniem systemu do oczyszczania wody – 1 sztuka dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
12.08.2015 r. A120-211-124/15/MP Jednorazowa dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
04.08.2015 r. A120-211-55/15/WW Dostawa aparatury naukowej według części I-IX
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
31.07.2015 r. A120-211-115/15/JC Dostawa systemu do homogenizacji próbek dla Katedry Ewolucji Molekularnej UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
30.07.2015 r. A120-211-98/15/MB Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego w częściach od I do III.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
27.07.2015 r. A120-211-110/15/MR Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów dla Uniwersytetu Gdańskiego.110
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.07.2015 r. A120-211-107/15/SK Jednorazowa dostawa druków dyplomów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, opraw do suplementów
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
15.07.2015 r. A120-211-95/15/MG Dostawa przenośnego zestawu mini pojazdu podwodnego sterowanego przez kablolinę jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.07.2015 r. A120-211-80/15/SK Dostawa urządzenia do pomiaru absolutnej wydajności kwantowej, wraz z instalacją i uruchomieniem dla Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
14.07.2015 r. A120-211-85/15/KS Dostawy sprzętu jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego w częściach: Część I - dostawa systemu sonaru holowanego, Część II – dostawa profilomierza osadów dennych.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
13.07.2015 r. A120-211-94/15/MG Dostawa łodzi pokładowo-roboczej typu RIB z silnikiem jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.07.2015 r. A120-211-77/15/MP Dostawa mikroskopu stereoskopowego z kamerą do dokumentacji cyfrowej pozwalającego na obserwację i dokumentację bezkręgowców zachowanych w bursztynie. 77
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
07.07.2015 r. A120-211-97/15/SS Sukcesywna dostawa książek krajowych dla Biblioteki i pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
06.07.2015 r. A120-211-89/15/MR Dostawa wraz z montażem i szkoleniem aparatury jako wyposażenie budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
02.07.2015 r. A120-211-99/15/MB Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu audiowizualnego w 13 salach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: 303,304,305,306,307,321,410, C2, C4, C23, C24, C25, C36
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2015 r. A120-211-83/15/KS Dostawa urządzenia pozycjonowania podwodnego typu USBL składającego się z jednego systemu odbiorczego i trzech systemów nadawczych jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
01.07.2015 r. A120-211-84/15/KS Dostawa sondy wielordzeniowej typu MULTICORER jako wyposażenie dla budowanego dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego specjalistycznego statku mającego charakter statku badawczego rybołówstwa morskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.06.2015 r. A120-211-87/15/MR Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
22.06.2015 r. A120-211-76/15/MP Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Katedry Ewolucji Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.06.2015 r. A120-211-82/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUM-ed w trzech częściach
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
11.06.2015 r. A120-211-74/15/KS Dostawę wraz z instalacją i szkoleniem systemu informacji wizualnej do budynku Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
08.06.2015 r. A120-211-71/15/MG Dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych do magazynowania książek: a) przesuwnych z napędem elektrycznym i elektronicznym systemem sterowania – 67 sztuk, b) nieprzesuwnych, stacjonarnych jako uzupełnienie regałów przesuwnych – 13 sztuk
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
03.06.2015 r. A120-211-65/15/JC Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii UG w częściach I - V
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
29.05.2015 r. A120-211-70/15/JC Dostawa lasera diodowego dla Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
20.05.2015 r. A120-211-57/15/JC Dostawa odczynnikow i materiałów eksploatacyjnych na sprzęcie do spektrometrii mas dla Instytutu Biotechnologii UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
23.03.2015 r. A120-211-37/15/JC Dostawa czytnika mikropłytek dla KBM UG
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych
17.03.2015 r. A120-211-14/15/RR Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, wg części I-X.
wprowadzone przez: Dział Zamówień Publicznych

 

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  

kontakt

ostatnia aktualizacja strony:
02.09.2015 r.