„Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki” - informacja nt. zajęć

Pilotaż eksperymentalnego programu studiów podyplomowych „Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki” (zwany dalej: pilotażem) realizowany jest przez Uniwersytet Gdański w ramach innowacyjnego projektu akademickiego finansowanego ze środków EFS.

INFORMACJA NA TEMAT ZAJĘĆ

  1. Zajęcia dydaktyczne obejmują 210 godzin, z których większość prowadzona będzie w formie warsztatów.
  2. Zajęcia odbywać się będą w roku akademickim 2009/2010.
  3. Podczas zajęć m.in. rozważane będą metody pracy prowadzące do tego, by uczniowie samodzielnie dokonywali analizy przeprowadzanych na lekcjach doświadczeń i nabrali potrzeby zadawania pytań na temat otaczającego ich świata; omawiane będą przykłady ukazujące, jak aparat matematyczny może być wykorzystywany do opisu zjawisk i procesów fizycznych; dokonywana będzie analiza wybranych fragmentów lekcji. Warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi pozwolą na zdobycie umiejętności wykorzystania w nauczaniu matematyki oraz fizyki np. metody projektów czy gier dydaktycznych. Zajęcia psychologiczno - pedagogiczne dotkną problemów aktualnie nurtujących nauczycieli, np. zagadnień komunikacji interpersonalnej czy metod pracy z uczniami z zaburzeniami zachowania.

powrót do komunikatu

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl