Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią

Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią umożliwi kadrze zarządzającej uczelnią podniesienie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy z zakresu kilku dziedzin zamkniętych w sześciu modułach tematycznych:

  1. procedura kontroli finansowej, odpowiedzialność dyscyplinarna finansów publicznych i budżetowanie,
  2. przewodnik po prawie pracy, zarządzanie zespołem i czasem,
  3. public relations, media, promocja, przywództwo i budowanie zespołu, komunikacja werbalna i niewerbalna,
  4. przewodnik po programach unijnych, kontrola, zarządzanie i realizacja projektów,
  5. inwestycje budowlane, biznesplan, zarządzanie nieruchomościami,
  6. zamówienia publiczne po zmianach.

 

Prowadzący: Paweł Małecki, pawel.malecki@univ.gda.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl