Praktyczne elementy nauczania - praktyki studenckie w przedsiębiorstwach

Praktyczne elementy nauczania – praktyki studenckie w przedsiębiorstwach to zadanie, dzięki któremu osiemdziesięciu studentom będzie mogło odbyć 210 godzin praktyk w przedsiębiorstwach. W zadaniu uczestniczy młodzież akademicka z wydziałów: Biologii, Oceanografii i Geografii, Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG.

Studenci będą mogli przyjrzeć się lepiej rynkowi pracy, a w przyszłości łatwiej odnaleźć się na nim. Praktyki będą przebiegać pod nadzorem przydzielonego każdemu studentowi opiekuna.

 

Prowadząca: Danuta Karasek, rekdk@univ.gda.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl