Uniwersytet promotorem jakości innowacji w edukacji przedmiotów ścisłych – podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej

Zadanie jest odpowiedzią na potrzebę dokształcania kadr akademickich w zakresie innowacji edukacji matematyczno-przyrodniczej w Polsce. Grupa wsparcia z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zaproponuje twórcze rozwiązania dydaktyczne w pilotażowej edycji kursu „blended learning” skierowanej do młodej kadry uniwersyteckiej. Upowszechniane będą innowacyjne rozwiązania w formie dyżurów eksperckich, konkursów, koleżeńskiej hospitacji, sesji warsztatowych oraz mini-staży, seminariów itp. Adresatem tych działań są dydaktycy zajmujący się kształceniem w dziedzinach ścisłych, co pozwoli także promować te kierunki, cieszące się mniejszą popularnością wśród młodzieży niż kierunki humanistyczne.

 

Prowadzący: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, arusil@ug.edu.pl

 

REGULAMIN - "Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki"

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl