Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy

Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek – wsparcie Biura Karier ma na celu lepsze przygotowanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego do wejścia na rynek pracy. Realizacja tego będzie możliwa m.in. dzięki utworzeniu nowoczesnej platformy internetowej umożliwiającej korzystanie z ofert Biura Karier zarówno przez studentów, absolwentów, jak i pracodawców, zorganizowanie spotkań z pracodawcami na temat polityki kadrowej firm województwa pomorskiego czy podniesienie poziomu usług z zakresu doradztwa zawodowego. Studenci i absolwenci będą mieli także możliwość poznania podczas Szkolenia zasad zakładania działalności gospodarczej oraz metodologii zarządzania projektami, dzięki czemu zyskają umiejętności kreatywnego planowania kariery, niezależnie od studiowanego lub ukończonego kierunku studiów.

 

Prowadząca: Anna Wierzchowska, biurokarier@univ.gda.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl