Program wyrównawczy dla studentów I roku z zakresu matematyki i fizyki

Program wyrównawczy dla studentów I roku z zakresu matematyki i fizyki to niezwykle ważne zadanie dla rozwoju nauk technicznych i gospodarki Pomorza i całego kraju.

Jego realizacja pozwoli na udzielenie fachowej pomocy studentom I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy na egzaminie na kierunki: matematyka, fizyka, informatyka, chemia i ochrona środowiska, otrzymali najmniej punktów. Zadaniem zostaną objęci również ci studenci, którzy w trakcie I semestru będą mieli problemy w nauce matematyki i fizyki.

 

Prowadzący: dr Stanisław Domachowski, mdom@math.univ.gda.pl

 

Plakat zajęć wyrównawczych

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl