Nowoczesne laboratorium źródłem nowej wiedzy

Dydaktyczne Laboratorium Fizyczne powstałe w wyniku realizacji Zadania 6 „Nowoczesne laboratorium źródłem nowej wiedzy” w okresie od 1.04.2010 do 31.08.2011 rozpoczyna w pełni swoją działalność w roku akademickim 2011/2012. Laboratorium mieści się w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki ( pokoje 139, 147 – 152) przy ulicy Wita Stwosza 57 w Gdańsku. Będą w nim odbywać zajęcia studenci i doktoranci Fizyki oraz kierunków pokrewnych.

Oferta dydaktyczna laboratorium opracowana w trakcie realizacji Zadania 6 bazuje na szczegółowo opracowanych 42 tematach ćwiczeń doświadczalnych obejmujących różne dziedziny fizyki od fizyki atomu i cząsteczki poprzez fizykę laserów, ciała stałego do kwantowej informacji. Stanowiska doświadczalne laboratorium zostały zakupione w ramach realizowanego w okresie 1.04.2009 – 1.06.2010 projektu RPO WP „Fizyka dla przyszłości”. Laboratorium dysponuje aparaturą pomiarową najnowszej generacji i 33 stanowiskami komputerowymi z najnowszym oprogramowaniem. W ramach Zadania 6 zostały napisane instrukcje ćwiczeniowe dla studentów wszystkich trzech stopni studiów w języku polskim i angielskim. Wykaz tematów ćwiczeń wraz z dwujęzycznymi instrukcjami znajduje się na stronie internetowej laboratorium powstałej także w ramach Zadania 6 pod adresem http://www.dlf.ug.edu.pl.

Prowadzący: dr Maria Alicka, fizam@ug.edu.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl