Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej

Studia te mają za zadanie uzupełnienie luki na rynku edukacyjnym w zakresie posługiwania się wszystkimi dostępnymi nowymi technikami analitycznymi i diagnostycznymi, znajomości szczegółowej problematyki branżowej czy projektowania procedur jakości. Dwusemestralne studia przygotują specjalistów, którzy nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie będą potrafili zastosować te techniki w różnych gałęziach przemysłu i gospodarki.

Prowadzący: prof. Piotr Stepnowski z Wydziału Chemii UG, sox@chem.univ.gda.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl