Stypendia naukowe dla doktorantów szansą na rozwój gospodarki

Zadanie prowadzone przez dr Marlenę Sawicką skierowane jest do doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki osiemnastomiesięcznemu programowi stypendialnemu będą oni motywowani do prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie. Do tego zadania zakwalifikowani zostaną studenci studiów trzeciego stopnia, których Komisja Rekrutacyjna oceni jako najbardziej przydatnych pod kątem wpływu ich badań na rozwój gospodarczy regionu.

 

Prowadząca: dr Marlena Sawicka, m.sawicka@univ.gda.pl

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl