„Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki” - udział w projekcie

Pilotaż eksperymentalnego programu studiów podyplomowych „Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki” (zwany dalej: pilotażem) realizowany jest przez Uniwersytet Gdański w ramach innowacyjnego projektu akademickiego finansowanego ze środków EFS. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE

  1. Uczestnik pilotażu ma prawo, a jednocześnie zobowiązany jest do aktywnego kształtowania programu studiów podyplomowych „Heurystyczne nauczanie matematyki i fizyki”, zwłaszcza treści, metod i form prowadzenia zajęć.
  2. Każdy pełnoprawny uczestnik pilotażu otrzyma nieodpłatnie materiały dydaktyczne pomocne w doskonaleniu własnego warsztatu pracy. W trakcie zjazdów zapewniony będzie catering.
  3. Aktywny udział w pilotażu zapewnia uczestnikowi otrzymanie na zakończenie specjalnego certyfikatu udziału w projekcie.

powrót do komunikatu

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl