Kontakt

Studia Podyplomowe
“Ocena ryzyka dla nowych substancji chemicznych w kontekście europejskiego systemu REACH”

ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk
Pawilon 300,
tel. (+48 58) 523 5451
e-mail: reach@qsar.eu.org

Kierownik Studiów (pokój 27):
dr Tomasz Puzyn

Sekretariat Studiów (pokój 26):
poniedziałek: 12:00 -17:00
wtorek: 13:00 - 18:30
środa-piątek: 10:00 – 14:00

Asystent Kierownika Studiów
dr Aleksandra Chojnacka

Obsługa Administracyjna Studiów
mgr Piotr Urbaszek

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl