Laboratorium translatoryczne na Uniwersytecie Gdańskim

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego działa nowe laboratorium translatoryczne, z którego korzystać będą studenci Studiów Podyplomowych Translatoryka finansowanych ze środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Laboratorium wyposażone w 21 sprzężonych ze sobą komputerów powstało kosztem prawie 50 tysięcy złotych ze środków własnych Uniwersytetu Gdańskiego. W najbliższej przyszłości laboratorium zostanie także wyposażone w technologie mobilne służące unowocześnieniu zajęć i poprawie interakcji pomiędzy studentami a wykładowcą, którzy w trakcie ćwiczeń i wykładów będą mogli wzajemnie wymieniać się informacjami na ekranach komputerów, a wykładowca będzie miał możliwość jednoczesnego zaangażowania wielu studentów w zajęcia, którzy staną się współtwórcami tych zajęć. Środki na dalsze wyposażenie laboratorium będą już pochodziły z funduszy unijnych w ramach wdrażania nowych technik nauczania na Uniwersytecie Gdańskim.

Laboratorium będzie służyło przede wszystkim studentom translatoryki - to nowa dynamicznie rozwijająca się specjalność na kierunku filologia angielska. Studia pierwszego stopnia otwarte zostały w 2006 r., drugiego stopnia, dwa lata później. Studia cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów.

Od roku 2010/2011 ruszyć ma bezpłatna edycja studiów podyplomowych finansowana ze środków „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Studia te będą otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Studenci translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego mają już też pierwsze sukcesy w działalności naukowej - w grudniu i lutym ukazały się dwa numery Przeglądu Politycznego z tłumaczeniami najlepszych studentów UG.

Warto przypomnieć, że Uniwersytet Gdański – jako jedyna uczelnia wyższa z Polski – zdobył w 2008 roku grant firmy Hewlett-Packard: „Teaching Parallel Computing in a Highly Interactive Environment” w ramach programu „Technologie bezprzewodowe w nauczaniu” (Wireless Technology for Teaching). W ramach grantu studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG zyskali nowoczesną pracownię informatyki także wyposażoną w technologie mobilne. Studenci widzą prezentacje wykładowcy oraz przygotowywane przez prowadzącego notatki na swoich tabletach i jednocześnie mogą wysyłać swoje uwagi i odpowiedzi na pytania wykładowcy.

Tworzenie nowoczesnych pracowni na Uniwersytecie Gdańskim, wyposażonych w nowoczesne technologie, wpisuje się w ideę dbałości oraz podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim a także poszerzania możliwości naszych studentów na rynku pracy poprzez kształcenie praktycznych umiejętności. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z firmami oferującymi nowoczesne narzędzia pracy studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym UG. W ubiegłym roku akademickim na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego została otwarta nowoczesna pracownia Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych firmy, z której korzystają studenci UG.

Laboratorium otwarto 18 lutego br. w sali 3.6 w budynku Wydziału Filologicznego UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 55.

Kierownikiem Zakładu Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową jest prof. UG dr hab. Wojciech Kubiński

 

 

 

 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl