W mediach

Koordynator projektu

Prorektor ds. Kształcenia prof. Maria Mendel

Biuro projektu

Kierownik projektu: Magdalena Jagiełło-Rusiłowska (e-mail: rekmjr@ug.edu.pl)
Ilona Kamińska (e-mail: oceika@ug.edu.pl), Aleksandra Szymeczko (e-mail: rekaszy@ug.edu.pl)
ul. Wita Stwosza 58, pok. 112
80-308 Gdańsk
tel: (0-58) 523 24 27
 
 
 
 
Serwis ostatnio aktualizowany: 05.10.2011
webmaster: Gabriela.Leoniec@ug.edu.pl